Friesland

https://www.stichtingd0k16.nl/  

Stichting D0k16 helpt kinderen en jongeren die door geldzorgen van hun ouders niet veilig en/of prettig kunnen opgroeien.
We doen dit door praktische goederen in te zamelen, op te knappen en gratis weg te geven aan wie dat nodig heeft in Drachten en omgeving

*****

http://www.anfean.frl 

Wij verzamelen baby-kinder-volwassenkleding
Speelgoed,knuffels
Baby-benodigdheden voor ouders die weinig te besteden hebben
Wij proberen iedereen gratis te helpen die weinig te besteden hebben
Dit kan zijn door bewindvoering ,crisissituaties,scheiding etc.etc
Samen met andere instanties proberen wij te helpen (indien nodig)

*****

https://www.vitusstichting.nl/ 

Stichting kan eenmalige of kortlopende financiële steun verlenen aan personen, gezinnen, gemeenschappen en zorginstellingen.
Leeuwarden

*****

https://www.kinderfeestjegeven.nl/ 

Weet u dat er kinderen zijn die geen feestje kunnen geven als ze jarig zijn?
Smallingerland (Drachten en omstreken)

****

https://www.stichtingweekjeweg.nl/ 

We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij.
Ieder mens heeft recht op vakantie. Ongeacht zijn/haar financiële situatie en sociale (on)mogelijkheden. 
Sommige mensen hebben minder kansen en lopen meer risico’s op sociale en/of maatschappelijke uitsluiting.
De visie van Stichting Weekje Weg is dan ook: Vakantie voor iedereen! 
Gemeente Smallingerland 

*****

https://www.vincentiusdokkum.nl/ 
De Vincentiusvereniging is een vrijwilligers­organisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening.
Vakantie Sta caravan 

****

https://www.rijkvoorarm.nl/ 
Alle kinderen hebben recht op een geweldige verjaardag! 
Door middel van het aanbieden van een verjaardagsdoos voor kinderen die in armoede opgroeien, kunnen we onze doelstelling realiseren.
De doos is speciaal voor de kinderen die in armoede moeten opgroeien in Nederland en dan op het moment nog alleen afdeling Friesland! 
wiens ouders niet het geld hebben om hun een verjaardagsfeestje te kunnen geven! 
en welke in de leeftijdscategorie zitten van : 4 jaar t/m 12 jaar.

****

https://sunfriesland.nl/
SUN lenigt materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die gevallen waarin bestaande
wettelijke regelingen daarin niet, niet afdoende of niet tijdig voorzien, alsmede het verrichten van alle verdere
handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

****

https://fryslan58.nl/
Armoede bestrijden kan iedereen!
St. Fryslân58 wil hier een bijdrage aan leveren door het verstrekken van essentiële goederen aan mensen die dit zelf (tijdelijk) niet meer kunnen betalen. 
St. Fryslân58 stelt de goederen tegen een geringe vergoeding ter beschikking. 
Tevens voorkomen wij hiermee verspilling van goederen door die te hergebruiken. 

****

https://www.isiskraamzorg.nl/kraambank/  

Isis Kraamzorg heeft een eigen Kraambank. Als je een babyuitzet niet zelf kunt betalen, kun je een beroep doen op de Kraambank. Wij zamelen tweedehands babykleding en -artikelen in en geven die via de Kraambank door aan gezinnen die het nodig hebben. Duurzaamheid is voor ons belangrijk. We helpen de gezinnen én babyspullen krijgen zo een tweede kans. De Kraambank heeft een vestiging in Groningen en Heerenveen.

****

www.kinderkledingbank.nl 

Midden friesland De Kinderkledingbank geeft herbruikbare baby en kinderkleding ,speelgoed en spullen voor de babyuitzet gratis weg aan mensen die weinig geld hebben om zelf kleding aan te schaffen.

****

https://www.dierenvoedselbankfriesland.nl/ 

Dierenvoedselbank Friesland (Bakkeveen)